scp-photo

Ken lion

Photo: San Diego Zoo Safari Park