scp-photo

Dixie lion

Photo: San Diego Zoo Safari Park.