Triston Garcia, Smokey Over the Lake

Focus on Youth 2021