Translate Our Site

CẤU HÌNH TRANG WEB CỦA VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ ALBUQUERQUE Trợ Cấp Cứu Trợ Kinh Tế Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Tóm tắt Chương trìn

Bộ Phát triển Kinh tế Thành phố Albuquerque (EDD) tìm cách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để hoàn trả các chi phí gián đoạn kinh doanh phát sinh từ các hạn chế bắt buộc. Hội đồng Thành phố Albuquerque đã dành ra quỹ tài trợ 10 triệu đô la theo Đạo luật CARES để thành lập Chương trình Cứu trợ Kinh tế cho Doanh nghiệp Nhỏ tại Thành phố Albuquerque. Chương trình này dự định hỗ trợ kinh tế bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ ở Albuquerque, duy trì việc làm và ngăn chặn các vụ trục xuất thương mại và dân cư.

Chương trình sẽ cung cấp các khoản trợ cấp một lần lên đến 10.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện để trang trải tiền lương, tiền thuê nhà, các tiện ích, hàng tồn kho, các chi phí kinh doanh cần thiết khác hoặc các tổn thất kinh doanh trực tiếp khác do các sự kiện bất ổn liên quan đến đại dịch COVID-19. 

Các khoản trợ cấp một lần sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ ở Thành phố Albuquerque, với tổng số tiền lên đến 10.000 đô la, khiến những người trước đây đã nhận hơn 10.000 đô la trong quỹ cứu trợ COVID-19 từ các nguồn của quận hoặc thành phố sẽ trở nên không đủ điều kiện. Số tiền cứu trợ COVID-19 mà người nộp đơn đã nhận từ các nguồn của quận hoặc thành phố sẽ được khấu trừ từ khoản trợ cấp 10.000 đô la.

Sau khi hoàn tất thành công đơn đăng ký, những người hưởng trợ cấp sẽ được trao tiền trên cơ sở đến trước, phục vụ trước trừ khi các khoản trợ cấp vượt quá mức đăng ký. Nếu quá trình trợ cấp bị vượt quá mức, chúng tôi sẽ chuyển sang hệ thống xổ số. Bộ Phát triển Kinh tế Thành phố Albuquerque có quyền thay đổi cách tiến hành chương trình khi thấy phù hợp.

City of Albuquerque small business can apply for the grant during the three rounds of funding for the program.

Round 1:

 • October 26, 2020: Grant program – OPENS
 • October 30, 2020: Grant program – CLOSES

Round 2:        

 • November 9, 2020: Grant program – OPENS
 • November 13, 2020: Grant program – CLOSES

Round 3:        

 • November 30, 2020: Grant program – OPENS
 • December 4, 2020: Grant program – CLOSES

December 30, 2020: Grant funding DEADLINE

Tiêu chí đủ điều kiện

 • Doanh nghiệp phải có bằng hoặc ít hơn 50 nhân viên toàn thời gian (hai nhân viên bán thời gian sẽ tương đương với một nhân viên toàn thời gian);
 • Doanh nghiệp phải được đăng ký, có địa điểm thành lập và nằm trên vị trí thực tế trong phạm vi thành phố Albuquerque;
 • Doanh nghiệp phải trải qua khó khăn tài chính do COVID-19;
 • Doanh nghiệp phải hoạt động được ít nhất 1 năm;
 • Tiền phải được gửi vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và chỉ được sử dụng cho chi phí kinh doanh;
 • Chủ doanh nghiệp phải cung cấp bản tóm tắt kết quả tài trợ sau sáu tháng kể từ ngày nhận trợ cấp;
 • Các doanh nghiệp được nhượng quyền thuộc sở hữu của bên nhượng quyền sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp;
 • Các doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền được điều hành và sở hữu độc lập được đăng ký tại tiểu bang New Mexico có đủ điều kiện nhận trợ cấp theo các điều kiện còn lại của chương trình;
 • Các cơ sở bán lẻ và giải trí dành cho người lớn, câu lạc bộ đêm, quán bar và cửa hàng bán thuốc lá sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Các tài liệu Cần thiết

Người nộp đơn có 7 ngày theo lịch để nộp tất cả các tài liệu cần thiết trước khi đơn đăng ký của họ ngưng hoạt động.

 1. Bản sao đầy đủ tờ khai thuế năm 2019 hoặc bản sao tờ khai thuế năm 2018 có công văn gia hạn thuế năm 2019; 
 2. Tài liệu Cục Thuế & Doanh thu New Mexico;
 3. Giấy đăng ký kinh doanh hiện tại của Thành phố Albuquerque;
 4. Tờ khai W9 được chỉnh sửa của Thành phố Albuquerque;
 5. Các tài liệu tài chính chứng minh doanh số bán hàng bị giảm do COVID-19 (Năm 2019 và Quý 1 và/hoặc Quý 2 Năm 2020 - Ví dụ - Lãi, lỗ và Bảng cân đối kế toán hoặc bản sao kê ngân hàng của doanh nghiệp)
 6. Xác minh việc sử dụng lao động (một trong những điều sau) 
 • Tóm tắt Mẫu đơn W-3
 • Báo cáo/Tóm tắt bảng lương 
 • Mẫu đơn 941 của Quý 2
 • Mẫu đơn 1040 Bản khai C

Link Nộp đơn đăng ký

http://albuquerque.force.com/abqgrant

Truy cập liên kết để xem các tài liệu mẫu

Model for Success

Frequently Asked Questions

Sample Documents:

 1. Full copy of 2019 tax returns or copy of 2018 tax returns with the letter of 2019 tax extension;
  Used to determine business legitimacy.
 1. NM CRS documentation;
  Used to demonstrate business meets NM Tax & Revenue requirements.
 1. Current City of Albuquerque business registration;
  Used to determine business is within City limits and registration is up to date with the City of Albuquerque.

  To renew expired business registrations, please contact Melanie Benavidez at
  [email protected].
 1. City of Albuquerque modified W9;
  Used to properly administer grant funds. Can be located at https://www.cabq.gov/dfa/onlineservices/modified-w9-supplier-form
 1. Financial documents demonstrating sales decrease due to COVID-19 (2019 and 2020 Q1 and/or Q2 - Example - Profit and Loss and Balance Sheet or business bank statements)
  Used to validate business interruption. Profit and Loss template can be downloaded here.
 1. Employment verification (one of the following)
  Used to determine business has 50 or fewer full-time equivalent employees (two part-time employees will be equivalent to one full-time employee).